Livscoaching 

Livscoaching handlar om att ställa in din personliga kompass så att det passar dina behov och önskningar. Det kan handla om alltifrån att hitta mer meningsfullhet i tillvaron genom att få in delar som du önskar ha mer av i ditt liv. Detta kan innebära att du samtidigt behöver släppa andra delar som inte längre uppfyller dina mål & syften.

Livscoaching intar ett holistiskt perspektiv på ditt liv som handlar om att lyfta och utveckla det starka, modiga och positiva i dig. Coachning är motivationsskapande och genom coachningen fördjupar du ditt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar din livskvalitet - du utnyttjar hela din personliga potential.


Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där fokus ligger på tankar, känslor och beteenden. Tillsammans jobbar vi med att medvetandegöra hur du tänker om dig själv och om din tillvaro. Inom KBT är det centrala att förändra de tankar och handlingar som leder till en försämrad livskvalitet. Detta infattar bland annat att låsa upp blockeringar som hindrar dig att leva ett liv fullt ut. 

Som diplomerad KBT-terapeut använder jag KBT-metodiken som ett stöd när jag coachar mina klienter, till skillnad från psykoterapeuter som är legitimerade från Socialstyrelsen, som behandlar sina klienter med KBT metodik.


Med mig som livscoach blir du coachad med frågor som hjälper dig att hitta dina egna svar. Du får hjälp att hitta ditt livs mening & mål samt hjälp att uppnå dem.

Beroende på vad du önskar förändra i ditt liv krävs det olika antal sessioner. En session motsvarar 1h. När jag coachar använder jag mig i olika grad av KBT-metodik tillsammans med ett coachande förhållningssätt enligt *ICF´s riktlinjer. (International coach federation).


Du har bara det här livet. Ta hand om det!

Vad kan du få ut av
 livscoaching?

Meningsfullhet i tillvaron

Ökad självkänsla & självinsikt

Ökad motivation & initiativförmåga

Identifiera utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll eller ditt privatliv

Komma över gamla övertygelser och hinder

Se nya perspektiv, testa nya saker.

Exempel på fokusområden

Jobb och karriär

Ekonomi

Kärlek & relationer

Fysisk hälsa & kostvanor

Personlig utveckling

Stresshantering

Livsförändringar/ livskriser

Sorgebearbetning

Exempel på ämnen utifrån fokusområdena:

Självkänsla

Sömn

Oönskade beteenden

Kommunikation

Ätstörningar

Oro/ångest

Nedstämdhet

Depression