Exempel på fokusområden

  • Jobb och Karriär
  • Ekonomi
  • Kärlek och Relationer
  • Fysisk hälsa och Kostvanor
  • Personlig utveckling
  • Stress/stresshantering
  • Livsförändringar & Livskriser
  • Sorgbearbetning

LIVSCOACHING

Hitta din personliga kompass.

Längtar du efter mer meningsfullhet i tillvaron? Är du trött på att leva i ekorrhjulet? Finns det delar du önskar ha mer av i ditt liv eller finns det delar som du vill göra dig av med?

Med mig som livscoach blir du coachad med frågor som hjälper dig att hitta dina egna svar. Du får hjälp att hitta ditt livs mening & mål samt hjälp att uppnå dem.

Beroende på vad du önskar förändra i ditt liv krävs det olika antal sessioner. (En session motsvarar 1h. Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt enligt ICF´s riktlinjer*. (International coach federation)

Livscoaching intar ett holistiskt perspektiv på ditt liv som handlar om att lyfta och utveckla det starka, modiga och positiva i dig. Coachning är motivationsskapande och genom coachningen fördjupar du ditt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar din livskvalitet - du utnyttjar hela din personliga potential.

*ICF´s riktlinjer.

Livscoaching hjälper dig att:

Fokusera på det du vill förändra.
Se dig själv och din verklighet ur ett annat perspektiv.
Komma över gamla övertygelser och hinder.
Få tillgång till dina resurser.
Stimulera nya tankar.
Se vad du behöver för att nå dina mål.

Vad kan du få ut av coachning?

Meningsfullhet i tillvaron.
Ökad självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga.
Bli effektivare med din tid och dina arbetsuppgifter.
Identifiera utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll eller ditt privatliv.
Du får klart för dig vad som hindrar dig från att göra vissa saker.
Lär dig att hantera och minimera stress.
Se nya perspektiv, testa nya saker.