Exempel på fokusområden:

 • jobb och karriär
 • ekonomi
 • kärlek & relationer
 • fysisk hälsa & kostvanor
 • personlig utveckling
 • stress/stresshantering
 • livsförändringar/ livskriser
 • sorgebearbetning

Exempel på ämnen utifrån fokusområdena ovan:

  • självkänsla
  • sömn
  • oönskade beteenden
  • ätstörningar
  • relationer
  • oro/ångest
  • negativa tankar
  • nedstämdhet
  • depression

Livscoaching

Vad är det?

Livscoaching handlar om att ställa in din personliga kompass så att det passar dina behov och önskningar. Det kan handla om alltifrån att hitta mer meningsfullhet i tillvaron genom att få in delar som du önskar ha mer av i ditt liv. Detta kan innebära att du samtidigt behöver släppa andra delar som inte längre uppfyller dina mål & syften.

Livscoaching intar ett holistiskt perspektiv på ditt liv som handlar om att lyfta och utveckla det starka, modiga och positiva i dig. Coachning är motivationsskapande och genom coachningen fördjupar du ditt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar din livskvalitet - du utnyttjar hela din personliga potential.

Med mig som livscoach blir du coachad med frågor som hjälper dig att hitta dina egna svar. Du får hjälp att hitta ditt livs mening & mål samt hjälp att uppnå dem.

Beroende på vad du önskar förändra i ditt liv krävs det olika antal sessioner. En session motsvarar 1h. Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt enligt *ICF´s riktlinjer. (International coach federation)

KBT

Vad är det?


KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där fokus ligger på tankar, känslor och beteenden. Tillsammans jobbar vi med att medvetandegöra hur du tänker om dig själv och om din tillvaro. Inom KBT är det centrala att förändra de tankar och handlingar som leder till en försämrad livskvalitet. Detta infattar bland annat att låsa upp blockeringar som hindrar dig att leva ett liv fullt ut. Som diplomerad KBT-terapeut använder jag KBT-metodiken som ett stöd när jag coachar mina klienter, till skillnad från psykoterapeuter som är legitimerade från Socialstyrelsen, som behandlar sina klienter med KBT metodik.

Vad kan du få ut av coachning?

Meningsfullhet i tillvaron.

Ökad självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga.
Bli effektivare med din tid och dina arbetsuppgifter.
Identifiera utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll eller ditt privatliv.
Komma över gamla övertygelser och hinder.
Lär dig att hantera och minimera stress.
Se nya perspektiv, testa nya saker.