KBT

Stödjande samtal med KBT-metodik

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där fokus ligger på tankar, känslor och beteenden. Vi jobbar med att medvetandegöra om hur du tänker om dig själv och om din tillvaro. Inom KBT är det centrala att förändra de tankar och handlingar som leder till en försämrad livskvalitet. Detta infattar bland annat att låsa upp blockeringar som hindrar dig att leva ett liv fullt ut.

Vi börjar med ett inledande samtal för att få en förståelse för vad du som klient behöver hjälp med. Vi tittar på vad det är som utmanar dig, hur situationen uppstod och hur det påverkar ditt liv idag.  Vi går igenom vad du önskar uppnå och sätter upp tydliga mål. Samtalen är strukturerade och hemuppgifter är ett naturligt inslag. En session motsvarar 1 h. Fokus ligger på nuet och hur du bättre kan må idag och framöver. 

Vi arbetar med flera metoder som alla har en vetenskaplig grund  och som har hjälpt många människor att hitta lösningar på olika problem såsom:

 • självkänsla
 • sömn
 • stress
 • oönskade beteenden
 • ätstörningar
 • relationer
 • oro/ångest
 • negativa tankar
 • nedstämdhet
 • depression
 • Sorg

Som diplomerad KBT-terapeut använder jag KBT-metodiken i form av stödjande/hjälpande samtal, till skillnad från psykoterapeuter som är legitimerade från socialstyrelsen, som behandlar sina klienter.